mindfulness

Guide til mindfulness

At udøve mindfulness er efterhånden blevet mere og mere udbredt gennem tiden. Flere og flere mennesker vælger at bruge mindfulness som en metode til at afstresse fra hverdagens hektiske tempo. Mindfulness bliver desuden ofte brugt for at mindske flere forskellige psykiske lidelser og problemer. Både stress, angst og depressioner kan nemlig påvirkes positivt ved brugen af mindfulness. Men hvad er mindfulness egentlig? Og hvordan påvirker det udøveren? Dette kan du læse mere om her.

Hvad er mindfulness?

Betydningen af det engelske ord ’mindfulness’ er egentlig ret ligetil. Det kan sammenlignes med ordet ’mindful’, som betyder ’opmærksom’ eller ’bevidst’. Det handler kort sagt om at eksistere i nuet. Det vil sige, at dit sind bliver fuldt fokuseret på dine nuværende tanker, følelser og kropsfornemmelser, når du bruger mindfulness. Det betyder, at du er fuld opmærksom på dét, du beskæftiger dig med lige nu og her.

Ved udøvelsen af mindfulness er det vigtigt, at du sørger for at beholde et positivt syn på dine indre fornemmelser. Det betyder bl.a., at du bliver nødt til at udvise accept over for alle dine indre fornemmelser uden, at du bebrejder dig selv for at have dem. Mennesker har ofte en tendens til at bebrejde sig selv for at have negativt ladede tanker eller følelser, men i forbindelse med mindfulness, er ’accept’ et af kerneordene. At slippe fantasien om, at der findes ’rigtigt’ og ’forkert’ kan være svært at få din hjerne til, men det er et koncept, du bliver nødt til at acceptere for virkelig at mærke den beroligende fornemmelse, som mindfulness meditation kan give dig. Derudover er det også vigtigt, at selve nuet er i fokus, da dette også definerer, hvad mindfulness er. Fortiden og fremtiden skubbes til side, da det eneste, du skal koncentrere dig om, er dette øjeblik. Når man fokuserer for meget på fortidens negativitet eller fremtidens bekymringer, kan man hurtigt blive opslugt af dette, hvorved man mister kontakten med sin krop. Dette kan bl.a. forårsage angst og stress, hvilket mindfulness er det perfekte middel imod.

mindfulness for kvinder

Fordelene ved mindfulness

Selve ordet ’mindfulness’, samt hvad mindfulness er, kan for mange mennesker lyde en smule eksotisk, da det virker som en mystisk og fremmedartet måde at leve på. Dette er dog langt fra sandt. Mindfulness er nemlig en levemåde, som alle kan vælge at bruge. Da det generelt handler om dét at være til, er det ikke en meditationsform, som kræver meget. At være til stede i sin egen krop er et koncept, som alle og enhver har muligheden for at kunne, hvilket gør mindfulness til en meget bred meditationsform. Mindfulness handler som sagt om virkelig at kunne acceptere, hvordan mennesket er indrettet – både de positive sider og de negative sider. Flere andre meditationsformer har sommetider for vane at forlange, at man som menneske ændrer dele af sig selv eller, at man stræber efter noget, som man ikke er. I modsætning til dette beviser mindfulness, at det er acceptabelt at være præcis som man er, og at realiteten i nuet er vigtigere end alt det, som fortiden og fremtiden rummer.