børnehjelm

Antallet at cykelulykker er stagneret – Hvad gør vi for at bringe det ned


Nogle af de værste former for trafikuheld er den slags, hvor bøde trafikanter såsom cyklister eller fodgængere er involveret. De kommer nemlig nærmest uvægerligt til at ende mere blodigt end alle andre ulykker i trafikken. Når vi derudover tæller med, at børn og unge er langt mere i faregruppen, når vi snakker cykeluheld, fordi disse som bekendt kører mere cykel end de kører lastbil, så er cykelulykker altså ganske tragiske.

Sådan er tallene

Så meget desto værre er det derfor også, at antallet af cykeluheld i løbet af de seneste 10 år ser ud til at være stagneret. Selvom vi i det seneste år har seneste et ganske småt fald i antallet og i dødeligheden, er det nemlig langt fra nok til, at det ikke bare kan tilskrives vejret eller en anden udefrakommende faktor. En anden faktor er brugen af cykelhjelm. Hvis du således gerne vil undgå at blive en del af næste års statistik, bør du derfor kraftigt overveje at købe dig en ny og god cykelhjelm fra en professionel og vidende forhandler såsom https://ecykelhjelm.dk/.

Stagneringen skal ikke kun ses i forhold til vejr, manglende cykelhjelm eller tidligere år, hvor både dødeligheden og antallet af ulykker var højere. Den bør i mindst lige så høj grad ses i lyset af alle de mange forsøg, der er blevet gjort fra statslig hånd på at formindske antallet af trafikuheld. Det gælder ikke mindst dem, hvor cykler er involveret. Fokusset på børn og unge og deres trafikvaner har for eksempel aldrig nogensinde været større.

På trods af kampagner

Der er fjernsynskampagner til børn såvel som voksne, og ressourcerne i undervisnings forløb om netop dette er også blevet bedre og mere omfangsrige. Man har ligeledes sat jagten ind på de hurtigtørrende bilister i både politik og kampagner, i håbet om derved at kunne redde liv, men intet lader til at kunne hjælpe. Deri ligger det sørgelige nemlig. Vi har prøvet hårdt fra både statslig og privat hånd. Ikke desto mindre vil det være at ganske fornuftigt gæt, at omkring 500 trafikuheld med cykler vil ende i alvorligt tilskadekomne cyklister, og at omtrent 30 af disse vil dø som følge af ulykken.

Hvis du ikke ønsker at bidrage til statistikken, kan det derfor, som det blev udtrykt ovenfor, være en god ide at investere i en cykelhjelm. En cykelhjelm mangler nemlig på forbløffende mange menneskers hoved, når de cykler gennem morgentrafikken. Det er på trods af, at cykelhjelmen kan redde hovedet og hjernen for derved at forhindre hjerneskader og lamhed. At være end del af de 500 alvorligt tilskadekomne skulle helst ikke være mere omfattende, end det nødvendigvis behøver at være. Det gøres ingenlunde bedre af, at de fleste adspurgte bortforklarer deres manglende cykelhjelm med henvisning til komfort og udseende. Det bedste du kan gøre for trafiksikkerheden er derfor at se en smule dum ud og sætte et godt eksempel.